watch sexy videos at nza-vids!
wapsite tạm dừng hoạt động chuyển qua wap xem ảnh sex http://anhsex9x.net
http://buom9x.hexat.com
Nếu các bạn thích chặn
cuộc gọi kiểu light only
như 1110i cũng vẫn làm
được trên các máy S40
nhé. Đầu tiên các bác
save sđt cần chặn vào
bộ nhớ máy nhé (Phone
Memory no sim
memory) lưu tên gì cũng
được :
cún,chó,mèo,gấu,....sau
đó vào phần danh bạ vào
phần tên của số cần
chặn chon option>Call
groups>cho vào nhóm
nào đó các bạn muốn,ví
dụ nhóm orther....Bước
tiếp theo các bạn cài đặt
trong cấu hình nhé,chọn
cấu hình các hay sử
dụng vào phần cài đặt
riêng>Báo cuộc gọi>chọn
tất cả các nhóm trừ
nhóm có số mình muốn
chặn.Ah tí quên các bạn
phải làm tương tự với
tất cả các số mình mình
muốn nhận cuộc gọi vào
nhóm gọi đến khác nhóm
chứa số bị chặn,ví dụ
VIP,gia đình,bạn bè...Nếu
các bạn có thể phân
nhóm hết tất các mọi ng
trong danh bạ thì sẽ
thuận lợi hơn trong công
việc thường ngày để
tránh không phải nhận
những cuộc gọi không
mong muốn trong thời
gian nào đó