watch sexy videos at nza-vids!
wapsite tạm dừng hoạt động chuyển qua wap xem ảnh sex http://anhsex9x.net
http://buom9x.hexat.com
ình tìm được cách giữ cuộc
gọi này khá là hay.Xin được
giới thiệu cùng mọi người.
Nếu có thằng nào nháy
đểu,bạn cứ áp dụng cách này
đảm bảo kẻ đó chỉ có cách
tháo pin ra mới cắt được cuộc
gọi ,va lần sau sẽ khiếp vía
chẳng giám nháy nữa!
Khi thằng đó nháy bạn hãy
bấm vào phím trả lời liên
tục,tức là cứ bấm giữ và nhả
cuộc gọi liên tục,bên kia sẽ
không thể làm sao tắt đươc
cuộc gọi đó chỉ còn cách để
cho tổng đài nó trừ tiền thôi
nếu không phải tháo pin ra.
chú ý chỉ những loại máy có
chức năng giữ và nhả cuộc
gọi trên cùng một phím mới sử
dụng được.Thường thì những
dòng máy nokia đều có. và
ban phải để mục NHỮNG CUỘC
ĐÃ GỌI là trống mới hiệu quả
( vào mục nhật ký cuộc gọi)
[
ình tìm được cách giữ cuộc
gọi này khá là hay.Xin được
giới thiệu cùng mọi người.
Nếu có thằng nào nháy
đểu,bạn cứ áp dụng cách này
đảm bảo kẻ đó chỉ có cách
tháo pin ra mới cắt được cuộc
gọi ,va lần sau sẽ khiếp vía
chẳng giám nháy nữa!
Khi thằng đó nháy bạn hãy
bấm vào phím trả lời liên
tục,tức là cứ bấm giữ và nhả
cuộc gọi liên tục,bên kia sẽ
không thể làm sao tắt đươc
cuộc gọi đó chỉ còn cách để
cho tổng đài nó trừ tiền thôi
nếu không phải tháo pin ra.
chú ý chỉ những loại máy có
chức năng giữ và nhả cuộc
gọi trên cùng một phím mới sử
dụng được.Thường thì những
dòng máy nokia đều có. và
ban phải để mục NHỮNG CUỘC
ĐÃ GỌI là trống mới hiệu quả
( vào mục nhật ký cuộc gọi)
[