watch sexy videos at nza-vids!
wapsite tạm dừng hoạt động chuyển qua wap xem ảnh sex http://anhsex9x.net
http://buom9x.hexat.com
phongCó khá nhìêu bạn hỏi
mình cách đăng ký nick
nhắn tin miễn phí nên
hôm nay mình sẽ hướng
dẫn các bạn cụ thể, chỉ
đối với mạng Viettel thôi
nhé ! Hi.hi 2010
Trước hết các bạn vào Trang
chủ Viettel là http://
vietteltelecom.vn sau đó ->
Chọn tiện ích -> Gửi tin nhắn
-> Đăng ký .Các bạn điền đầy
đủ tất cả các thông tin .Tên
đăng nhập thì có thể viết là
sđt (vd: 01695337041) của
bạn hoặc nick gì dễ nhớ cũng
được (vd: Tên bạn), Mật khẩu
phải gồm cả chữ và số (vd:
hungmanh91) ,Email thì nhập
chính xác địa chỉ email nếu
bạn đk cho sđt bàn của nhà
bạn, không cần chính xác nếu
bạn đk cho sđt di động của
bạn. Rồi ấn tiếp tục để sang
trang sau. Bạn đánh dâú tích
vào trên chũ sđt di động nếu
bạn đk cho sđt di động của
bạn.và nhập số mà bạn muốn
đăng ký vào dưới đó. Bỏ
trống các ô dưới.nếu mà bạn
đk cho sđt bàn thì đánh dấu
tích vào dưới và bỏ trống sđt
di động ở trên,điền đầy đủ
thông tin rồi nhập mã số vào
và Đăng ký.Nếu đk thành
công thì tổng đài 195 sẽ nhắn
tin về sđt di động mà bạn đk
ở trên kia mã kích hoạt, bạn
vào phần kích hoạt tài khoản
nhập tên đăng nhập ,mật
khẩu và mã kích hoạt vào và
kích hoạt ,còn nếu đk cho sđt
bàn thì sẽ gửi link kích hoạt
về cho địa chỉ email.bạn vào
email và nhấp chuột vào link
đó là kích hoạt thành công rồi.