watch sexy videos at nza-vids!
wapsite tạm dừng hoạt động chuyển qua wap xem ảnh sex http://anhsex9x.net
http://buom9x.hexat.com
Đây là lĩnh vực HACK
mới nhất hiện
nay.Đây không phải
là HACK tiền mua
BH,mà chỉ là HACK
thuê bao tháng thui.
B1: Bạn hãy soạn tin DK
gửi 1221,tiếp tục soạn
YES ngay sau khi nhận
được tin nhắn phản hồi.
B2: Bạn hãy soạn tin HD
gửi 1221 rùi làm theo HD
để mua BH.
B3: (bước wan trọng
nhất) Sau khi cài đặt BH
xong,thì bạn soạn tin KG
gửi 1221 để tạm ngừng
DV.Sau đó bạn tháo sim
ra ngưng hoạt động 2
tháng.Sau 2 tháng lắp
sim vào và dùng miễn
phí.Lưu ý: sau khi hoạt
động bạn không được
đã động gì đến DV I-
MUSIC nữa.
Ủng hộ nhé!