watch sexy videos at nza-vids!
wapsite tạm dừng hoạt động chuyển qua wap xem ảnh sex http://anhsex9x.net
http://buom9x.hexat.com
ong dan Hack
tai khoan Vina
Do Vinaphone co
chinh sach tang tien
cho thue bao gan het
han su dung nen
Admin se huong dan
cho cac ban 1 cach
lay duoc 10.000 do
trong 2ngay.
Bước 1 : Đâu tiên, các bạn
bấm *110# để xem thông
tin về mạng điện thoại
mình. Ví du:Sẽ hiện ra
bảng Thuê bao:
094******* Loại :
VINACARD ( hoặc Vina gì
đó tùy theo bạn sử dụng)
Buoc 2: Ban hay soan tin
voi noi dung khac voi loai
dich vu ban dang su dung
gui 900 (Vi du:ban dang
sd Vinacard thi soan:
Vinaxtra gui 900,hoac
Vinatext, Vinadayly,
Vinaxtra, Vina365) Khi
tong dai nhan tin phan hoi
ban soan: Yes gui 900
Sau do 1ngay ban lai
soan tin voi noi dung la
loai dich vu ban dung luc
dau tien y gui 900 trong
vi du tren cua toi la
Vinacard thi ban soan:
Vinacard gui 900. Khi
thành công thì nó sẽ báo
thời hạn sử dụng của bạn
là 2 ngày , Và tien ban
nhan duoc la 150d trong
tai khoan chinh, 10.000d
trong tai khoan khuyen
mai. ( Luu y khi hack thì
tài khỏan của bạn phải
dưới 10000 đồng,Trong
tai khoan chinh phai con
tien va ngay su dung)
Ban nen dung nhieu sim
de hack cung luc.
CHUC THANH C0NG!