watch sexy videos at nza-vids!
wapsite tạm dừng hoạt động chuyển qua wap xem ảnh sex http://anhsex9x.net
http://buom9x.hexat.com
phongHu0ng dan hack
gprs mang Viettel
danh cho dong may
S60 (Cap nhat
1/5/2010)
Noi that voi cac ban
de hack dc gprs
mang viettel thuc
su rat kho,Kho nhat
trong 3mang day.
Admin moi doc dc
cach hack nay tren
1forum,admin da
test thu và thành
công nên hôm nay
se huong dan cac
ban hack mang
Viettel nhung chi su
dung duoc tren
trình duyêt UCWEB
6.3 Cua dòng s60
mà thôi. Nhu cac
ban da biet,khi
chung ta gui tin
nhan MMS di thì se
ko mât' tìên neu
nguoi kia chua nhan
duoc tin nhan dung
ko?va khi gui tin
mms doi voi mang
viettel thi 0d van
gui di neu may ban
co dk gprs,chi co cai
la nguoi kia ko nhan
duoc tin nhan vi
ban lam gi con
tien,dong thoi khi
nhan tin mms nhu
vay thi tren man
hinh cung dong
khung chu~ [E] la
dang truy cap
mang, Admin noi
qua nhu vay de cac
ban biet la minh
muon hack qua tin
nhan MMS cac ban
ak. Dau tien cac
ban hay gui 1-2 tin
Mms cho 1so dien
thoai nao do ma
khong the nhan
duoc tin nhan Mms
nha,thue bao ko
lien lac dc cung dc.
Sau do hay mo
Ucweb 6.3 lên va
vào phan cai
dat ,cài â?n trình
duyet roi vao mang
thu coi,neu vao
duoc la ban da
thành công rôi do.
Tai sao lai chi s60
moi dung dc là vì
s60 cho phep vua
gui tin Mms vua
truy cap gprs mà
các dòng may khac
ko lam duoc