watch sexy videos at nza-vids!
wapsite tạm dừng hoạt động chuyển qua wap xem ảnh sex http://anhsex9x.net


Tổng hợp những phần mềm nhắn tin miễn phí (Cập nhật liên tục)

• Phần mềm nhắn tin miễn phí mới Magic SMS v1.6.jar /jad
• Magic SMS v1.4.jar
• Magic SMS1.7.3.jar
• Magic SMS 1.7.4.jar
• MagicInfo.jar nt miễn phí qua Gprs
• Orekasep Lite.jar
• GW_Services.v1.3.jar
Chú ý: Nếu phần mềm Orekasep Lite.jar bị lỗi ko gửi dailyinfo đc thì hãy tải Magic SMS 1.6 chọn server là http://2.magicinfo.tk hoặc http://3.magicinfo.tk để sử dụng cho dailyinfo còn chọn server là http://magicifo1.joni.vn để sử dụng cho Viettel nhé!
Thêm những phần mềm nhắn tin khác

• Nhắn tin qua bluetooth.jar
• Nhắn tin tình yêu.jar
• Tin nhắn mầu sắc.jar
• E Sms.jar
• Ez Messenger.jar
• Ez Sms.sis

[Trang chủ]
Bộ đếm