watch sexy videos at nza-vids!
wapsite tạm dừng hoạt động chuyển qua wap xem ảnh sex http://anhsex9x.net
http://buom9x.hexat.com
Symbian tổng quát hiện
nay được chia làm 4 loại
chính:
Symbian OS Series 60
Symbian OS Series 60
(S60) 1.x-2.x
1.x ở đây là thế hệ, bao
gồm các hệ điều hành từ
Symbian OS 6.1 đến 8.1
OS.
Nokia 7650, 3650 & 3600,
3660 & 3620, 6600 &
6620, N-Gage & N-Gage
QD, 7610, 6260, 6630,
6670, 3230, 6681 & 6682,
6680, N70, N72, N90,
Siemens SX1, Sendo X &
X2, Samsung SGH-D700,
D710, D720, D730, Z600,
Panasonic X700 & X800,
Lenovo P930
Series 60 1st Edition
* Version 0.9: Nokia 7650
* Version 1.0: Nokia 3650
* Version 1.1: Nokia N-
Gage
* Version 1.2: Siemens
SX1
* Version 2.0: Nokia 6600
Series 60 2nd Edition
* Version 7.0 (tên gọi
khác: Symbian Series 60
2nd Edition Feature Pack
1): Nokia 3230, 6260,
6620, 6670, 7610
* Version 8.0 (tên gọi
khác: Symbian Series 60
2nd Edition Feature Pack
2): Nokia 6630, 6680,
6681, 6682
* Version 8.1 (tên gọi
khác: Symbian Series 60
2nd Edition Feature Pack
3): Nokia N70, N72, N90
Symbian OS Series 60
3rd Edition mới phát
triển trên các Model điện
thoại mới sử dụng hệ
điều hành Symbian OS
9.1: Nokia 3250, 5500,
N71, N73, N75, N77, N80,
N91, N92, N93, E50, E60,
E61, E61i, E62, E65, E70,
6110 Navigator,
6120/6121 Classic, 5700,
6290, N76, N81, N95, E90
Communicator
* Version 9.1 - Nokia
3250, 5500, N71, N73,
N75, N77, N80, N91, N92,
N93, E50, E60, E61, E61i,
E62, E65, E70
* Version 9.2 (tên gọi
khác: Symbian S60 3rd
Edition Feature Pack 1):
Nokia 3250, 5320, 5500,
5700, 6120, 6121, 6124,
6110 Navigator, 6210
Navigator, 6220 Classic,
6290, 6650 T-Mobile,
N71, N73, N75, N76, N77,
N78, N80, N81, N82, N91,
N92, N93, N93i, N95, N96,
E50, E51, E60, E61, E61i,
E66, E70, E71, E90
Communicator. Samsung
i450, i550(w)
*Version 9.3 - Hiện tại
Nokia đang cho ra mắt
một số sản phẩm sử
dụng hệ điều hành OS 9.3
mới nhất dựa trên nền
tảng cũ!
Symbian OS Series 80
Communicators
là các Model máy sử
dụng hệ điều hành
Symbian OS 6.0 đến 7.0
OS, màn hình có độ phân
giải cao, lớn, có bàn phím
mở rộng.
Nokia 9500, 9300, 9300i,
9210i, 9290 and 9210
Symbian OS Series 90
cũng là các Model máy
mới phát triển nhưng ít
Model có sử dụng hệ
điều hành Symbian OS
7.0 bao gồm Nokia 7700
and 7710
Symbian OS UIQ
Symbian OS UIQ 2.x cũng
thuộc hệ điều hành
Symbian OS 7.0
Sony Ericsson P910 i/c/a,
P900 & P908, P800 &
P802, BenQ P30, P31 /
Nokia 6708, Motorola
A920, A925, A1000,
A1010, M1000, Arima
ASP805, U300, U308
Symbian OS UIQ 3.0
Symbian OS 9.1 based
UIQ
Sony Ericsson P990,
M600, W950, M608c, P1
Các bạn chú ý Model máy
của mình thuộc họ
Symbian OS, Series nào
sau đó tiến hành tải
phần mềm tương ứng
để tránh xung đột cũng
như các lỗi xảy ra như
độ phân giải màn hình...