watch sexy videos at nza-vids!
wapsite tạm dừng hoạt động chuyển qua wap xem ảnh sex http://anhsex9x.net
phongphongLÀM TIN NHẮN NHẤP
NHÁY CHO NOKIA ĐEN
TRẮNG
Các bạn đang dùng
1100i hay 1200i thì thử
chơi cái này nhé vui lắm
đấy đó là làm chữ chạy
như bảng quảng cáo đó
chữ chạy đủ kiểu luôn
tuỳ vào trí tưởng tượng
và sự thông minh của
bạn nữa. Các bạn nghĩ
sao nếu gửi 1 tin nhắn
cho người ấy mà chữ
chạy ra từng chữ 1 từ
trái qua phải hay từ phải
qua trái, từ giữa ra 2
bên hay từ 2 bên chạy
vào hoặc bạn có thể làm
cho chữ nhấp nháy…
v..v.. bạn chọn kiểu
nào ?sau đây là cách làm
tin nhắn như vậy. LƯU Ý:
chỉ áp dụng đc cho máy
1200 và 1100 thôi nhé
( hàng công ty thì ngon )
Các bạn đọc hết rồi thử
nhé. kẻo nó ko chạy đâu
đấy) bạn phải xuống
dòng = cách ấn vào so 0
nút 3 lan trên bàn phím
điện thoại rồi chọn
xuống dòng Start nhé.
Admin làm thử cho mọi
người xem rồi làm theo
nhé! Làm chữ HACK VIET
chạy từ trái qua phải rồi
chạy từ phải qua trái-
vào phần viet tin nhắn-
xuống dòng. Các bạn hãy
làm theo như trong hình
ảnh sau đây :
SuperScreenshot0032
SuperScreenshot0033
SuperScreenshot0034
Các bạn có thể làm cho
nó nhấp nháy bằng các
viết cả cụm từ HACK
VIET rồi xuống dòng 3
lần viết lại chữ HACK
VIET. Viết nhiều thì nhấp
nháy nhiều. Ngoài ra các
bạn có thể nghĩ ra nhiều
cách chữ chạy hơn từ 2
cách trên. Cuối cùng :
quan trọng nhất nè làm
xong rồi thì lưu tin nhắn
lại vào Tin Nháp nhé rồi
vào Tin Nhắn và vào Tin
Nháp mở tin vừa viết và
đã lưu giữ nguyên không
bỏ nút kéo xuống ra nhé
xong rồi tin nhắn sẽ tự
chạy như bảng quảng
cáo nếu gửi cho bạn bè
thì nhớ dặn người ta giữ
nguyên nút kéo xuống
nhé hì hì ^^! Lưu ý: chỉ
gửi cho người dùng máy
nokia đen trắng thôi
nha.Admin mới viết được
1tin nhắn nhấp nháy xếp
dần dần thành 2 hình
trái tim lồng vào nhau
rất đẹp như này nè. ._
_.
-._
_.+
+-._
_.+"
-+-._
.
_.+"
.-+-._
."
_.+"
.-+-._ .
" ."
_.+"
.-+-._ -.
". ."
_.+"
.-+-._ +-.
". ."
" _.+"
.-+-._ -+-.
". !."
"+ _.+"+
.-+-._.-+-.
". u!."
"+._.+"+.
.-+-._.-+-.
". ou!."
"+._.+"+._
.-+-._.-+-.
". you!."
"+._.+"+._.
.-+-._.-+-.
". e.you!
"+._.+"+._.+
.-+-._.-+-.
". ve.you!
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-.
". ove.you! ."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-. -.
". Love.you! ."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-. -+-.
".I.love.you!."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-._.-+-.
".I.love.You!."
"+._.+"+._.+"_! Các bạn
mà ko viết được mẫu tn
trên thì có thể pắn cho
admin 2k vào số
01695337041 rùi m sẽ
gửi cho.
Viết Nhạc Cho Nokia đen
trắng